certificaten

  • VCA-certificaat
    Wij zijn ons ten volle bewust van onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu. Wij streven ernaar dit volledig te integreren in het beleid van het bedrijf. Dat betekent dat deze doelstellingen evenwaardig zijn aan kwaliteit en economische doelstellingen. Het is ons streven, zowel voor personeel als voor derden, alle te voorziene gevaren welke zouden kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte, brand, schade aan derde, eigendommen en milieu te elimineren. Al onze inspanningen zijn erop gericht om ongevallen en incidenten te voorkomen of om de gevolgen ervan tot een minimum te beperken.
  • Certificaat van een koeltechnisch bedrijf
  • Daikin Super Dealer Agreement 2019
  • Erkenning van Aannemers: klasse 4
    FOD Economie oordeelde dat onze technische bekwaamheid, financiƫle draagkracht en de professionele integriteit van Tac! sterk is. Met ingang van 26/11/2013 ontvingen wij dan ook een erkenning van aannemers klasse 4.