nieuws

06-12-2013

Het FOD Economie oordeelde dat onze technische bekwaamheid, financiële draagkracht en de professionele integriteit van Tac! sterk is. Met ingang van 26/11/2013 ontvingen wij dan ook een nieuwe erkenning van aannemers in klasse 4.